Pienpeto metsästys

Pienpeto metsälle otetaan mukaan innokkaita koiranohjaajia ja passihenkilöitä seuran ulkopuolelta ilman, että tarvitsee maksaa vieraskorttia. Kuitenkin vähintään yhden seuran jäsenen on oltava mukana metsästyksessä.

Tätä metsästysmuotoa koordinoivat:

Salosesta pohjoiseen Matti Järvenmäki

Salosesta etelään Juha-Matti Palmi ja Markus Maijala

Näistä henkilöistä yhdelle on AINA tiedotettava, jos seuran alueella on pienpetometsällä seuraan kuulumattomia henkilöitä. Vaikka seuran jäsen olisikin mukana metsällä.