Maanomistajat

Pohjois-Kurun Metsästäjien tärkein sidosryhmä on paikalliset maanomistajat. Teemme yhteistyötä paikallisten maanomistajien ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Suurimpana yksittäisenä tapahtumana metsästysseura järjestää säännöllisesti metsästysmaiden vuokraajille hirvipeijaiset. Tilaisuuden osallistujamäärä on n. 100 henkeä. Seuraavan kerran päivälliset järjestetään 2023. Seuran hallinnossa maanomistajilla on vahva panos.

Metsästysoikeus perustuu maanomistukseen ja pyrimme tekemään mahdollisimman kattavat vuokrasopimukset metsästyksestä seuran toiminta-alueella. Tässä yhteydessä suuri kiitos maiden vuokraajille erittäin positiivisesta suhtautumisesta metsästysseuran toimintaan. Seuran toiminta-alueen laajasti kattavat sopimukset mahdollistavat jahtien sujuvan järjestämisen suurriistan (hirvieläimet ja pedot) osalta, antaa hyvät mahdollisuudet pienpetojen (supi, minkki, kettu) metsästykseen sekä auttaa koirien koulutukseen ja kokeisiin tarvittavien alueiden järjestämisessä.

Metsästysvuokrasopimuksen perussisältö:

  • Metsästysvuokrasopimukset pyrimme tekemään koskemaan kaikkea metsästystä.
    Yleisin sopimusmuoto on toistaiseksi tehty sopimus 6 kk irtisanomisajalla. Tämän sopimusmuodon on todettu palvelevan parhaiten maanomistajia.
  • Sopimus on metsästysseuran ja maanomistajan kahdenvälinen sopimus. Joissain tapauksissa seurojen raja-alueilla maanomistajan suostumuksella tehdään myös kolmannelle osapuolelle siirrettäviä sopimuksia.
  • Koirien koulutuksen osalta toivomme metsästysseuran voivan hallinnoida koulutusta. Kenneltoiminnan monimuotoisuuden takia esim. jäljitykseen liittyviä kokeita järjestetään kytketyllä koiralla riistan rauhoitusaikana kuten henkilöiden ja esineiden etsimiseen liittyviä palveluskoiraharjoituksia. Hallinnointi helpottaa tapahtumien järjestämistä.
  • Pohjois-Kurun Metsästäjien tavoitteena on vuokraamillaan metsästysalueilla harjoittaa kestävän kehityksen mukaista metsästystä. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on yksi osa metsästysseuran toimintaa. Vastuullista toimintaa on myös esim. hirvikantojen säätely, joka tarkoittaa kaatomäärien sovittamista kantaan sopivaksi mm. metsälle ja liikenteelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi.

Olemme kiitollisia seuran toimintaan liittyvästä palautteesta, koska palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme. Palautetta voit antaa esim. oheisen ota yhteyttä -linkin kautta tai suoraan hallituksen jäsenille.