Kuulumiset ja peijaisten puhe

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kuulumiset ja peijaisten puhe

Pitkän hiljaiselon jälkeen aika jälleen aktivoitua kirjoittamisen osalta.

Syyskuussa pidettiin peijaiset ja mukavasti oli väkeä paikalla, vaikkakin ilma oli jo kylmän puoleinen. Peijaisten kävijä määräarvio n.170 henkilöä, eli varsin mukavasti.

Viime viikolla Ely-keskus kävi tarkastamassa rakennushankkeen, ei ollut moitteita. Hanke on siinä mallissa, että enää odotellaan tukien maksuja tilille, että voidaan laina kuitata pois pankille.

Hirvijahtikin rupeaa olemaan lopuillaan, enää yksi pyyntilupa käyttämättä.

Peijaisten puhe 14.9.2019

Tervetuloa

Tervetuloa maanomistajat ja kyläläiset, kesäasukkaat ja seuramme jäsenet perheineen.

Hienoa nähdä teitä näin sankoin joukoin liikkeellä, vaikka ollaankin jo syksyn puolella.

Edellisen kerran peijaiset olivat 2016, eli kolme vuotta sitten, ja sen jälkeen on tapahtunut paljon mm. rakennushanke, siinä yksi syy minkä takia peijaisia ei olla pidetty aikaisemmin, seura täytti 65v vuonna 2018, näiden lisäksi allekirjoittanut valittiin sihteeriksi 2/17 ja lisäksi sääntöuudistuksia 2018.

Pohjaa hankkeelle

Vuosikokouksessa helmikuussa 2017 oli päätetty alkaa kunnostaa vanhaa lahtivajaa kesän aikana. Antti Äijälä kävi maaliskuussa 2017 metsästäjän terveys- ja hygieniakurssin, ja kurssin käytyään Antti ajoi vahvasti uuden lahtivajarakennuksen rakentamista. Kuin tilauksesta nähtiin keväällä Maaseudun tulevaisuus -lehdessä artikkeli Leader-rahoituksen myöntämisestä lahtivajoihin. Tästä myös metsästysseuran hallitus innostui ja puheenjohtaja Jarno Äijälän ehdotus laajentaa vanhaa majaa uudella lahtivajalla ja wc-tiloilla alkoi saada kannatusta. Toukokuussa hallitus piti ensimmäisen kokouksen asian tiimoilta. Varapuheenjohtaja Esa Mansukoski oli tehnyt tiedustelut Pirkanmaan Kantri ry:ltä mahdollisen Leader-tuen saamisesta ja hallituksen jäsen Teuvo Niemelä oli tehnyt alustavan kustannusarvion ja alustavia piirustuksia. Aureen seurahuone Oy:ltä saadun ”Pirulan” tontin puusto oli myös kilpailutettu Jarnon toimesta eri metsäyhtiöillä. Tuossa kokouksessa päätettiin pitää ylimääräinen kokous 20. toukokuuta 2017.

”Historiaa”

2000-luvun taiteessa Suomen liityttyä Euroopan Unioniin Hannu Äijälä ehdotti seuran kokouksessa jo vastaavan kaltaista hanketta. Silloinkin rahaa olisi saanut hankittua kyseessä olevaan hankkeeseen, silloin aika ei vielä ollut kypsä hankkeelle ja se ei saanut seurassamme kannatusta.

Hankkeelle vihreää valoa

Ylimääräisessä kokouksessa toukokuussa 2017 päätettiin uudistaa koko Pirulan tontti ja myydä sen puusto parhaan tarjouksen tehneelle metsäyhtiölle. Kokous myös päätti antaa hallitukselle täydet oikeudet hankkeen alulle panemiseen ja lupien hankkimiseen. Jarno ja Teuvo valittiin hankevetäjiksi ja Esa Leader-asioiden hoitajaksi.

Hankesuunnittelua

Tammikuussa 2018 hallitus kokoontui Jarnon mökillä, jossa täytettiin Leader-hankkeen anomuspaperit. Kaikki rakennushankkeeseen liittyvät paperit jätettiin helmikuun lopulla Leaderin toimistolle. Lopulliset suunnitelmat piirustuksista ja kustannusarvioista olivat Jarnon käsialaa.

Rahoitus hankkeelle

Huhtikuun 27. päivä Jarno, Esa, Matti Äijälä ja Antti olivat käyneet neuvottelut lainasta Kurun Osuuspankissa. Hallitus piti oman kokouksen aiheesta 29.4.2018, jossa se päätti yksimielisesti ottaa lainaa hankkeeseen, kokous myös valitsi yksimielisesti Esan, Jarnon, Matin ja Antin luottoasiakirjojen allekirjoittajiksi ja lainantakaajiksi. Henkilökohtaiseen lainantakaukseen päädyttiin siitä syystä, että hanke saatiin nopeasti alulle.

Rakentaminen

Hanke alkoi toukokuun alussa puutalkoilla ja liiterin siirrolla uudisrakennuksen tieltä pois. Toukokuun alussa Pirulan tontti uudistettiin metsäyhtiön toimesta. Toukokuun lopussa alkoivat varsinaiset rakennushankkeen talkoilut. Toukokuun viimeisen viikon ja heinäkuun ensimmäisen viikon välisenä aikana kaivettiin pohjat, tehtiin viemäri- ja sadevesijärjestelmät ja valettiin lattiavalu. Syyskuun viimeisellä viikolla pystytettiin runko aluskatteeseen saakka. Terassia tehtiin syyskuun viimeisenä ja lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna, samalla uusittiin terassilaudoitus myös vanhalle puolelle. Lokakuun viikonloppujen aikana talkoiltiin ulkovuori -ja aluslaudoitukset. Marraskuun viikonloppujen aikana valmistui kuivakäymälä wc, vesivessa/tekninen tila villoitettiin ja paneloitiin ja paneelit käsiteltiin sekä ulko-ovet asennettiin. Talvella pidettiin taukoa hankkeesta. Toukokuussa 2019 laatoitettiin vesivessa. Kesäkuun alussa oli maalaustalkoot ja putkimiesten asennushommat, kesäkuun lopulla tehtiin elementtiasennukset lihankäsittelytilaan ja kylmiöön. Heinäkuussa valmistui lihankäsittelyn ja kylmiön ovet sekä ruho- ja nosturikiskoitukset. Elokuussa asennettiin ilmalämpöpumppu, kylmiön kylmäkone ja tehtiin loppuun sähkötyöt. Rakennushankkeen lopputarkastus oli elokuun viimeisellä viikolla.

Siinä pääpiirteittäin hanke.

Mitä Leader-hankkeella tavoiteltiin?

Hanke oli ennen kaikkea maaseudun kehittämistä ja palvelujen ”turvaamista”, kun Salonen on kylän ainoa isompi tilaisuuksien pitopaikka. Metsästysseura hyötyy hankkeen tuomasta kehityksestä mm. Salosen käyttöasteen nousuna. Hirviporukalle helpompaa ja turvallisempaa lihankäsittelyä uudessa lahtivajassa, tärkeimpänä hygieeniset lihankäsittely tilat.

Salosen vuokraus

Salosta vuokrataan eri tilaisuuksia varten, uudisrakennus toi mukanaan vessat ja kylmiön. Kylmiötä pystyy hyödyntämään juhlissa elintarvikkeiden säilytyspaikkana.

Lisätietoja Salosen vuokrauksesta majan isäntä Markus Maijalalta (puh. 0400 833 605) tai metsastysmajasalonen@gmail.com. Kuvia ja lisätietoja kohteesta nähtävillä osoitteessa www.villi-aure.fi.

Tilastoja hankkeesta

Kustannusarvio:

Koneet                                          5 995 €

Rakentaminen                            46 295 €

Yhteensä                                     52 290 €

Haettava tuki (Eu/valtio) 26 145 €

Yksityinen rahoitus                    12 645 €

Talkootyötunnit                          13 500 €

Rakennushankkeen talkoisiin osallistui hankkeen aikana kaikkiaan 26 henkilöä.

Talkootyötunnit 26 hlöä                1198 h

Konetyötunnit                                      78 h

Muut tärkeät asiat v. 2017-2018

Seuran säännöt 2017 ja Hirviporukan säännöt 2018 molemmat pohjautuen Metsästäjäliiton mallisääntöihin.

Seura ollut mukana Nuoret seuraan -kampanjassa vuosina 2018 ja 2019.

Vuosikokous 2018 ensimmäistä kertaa uudet säännöt voimassa, hallitus myönsi Matti Äijälälle Kunniapuheenjohtajan arvonimen.

Rakennushankkeen lisäksi tehtiin muita pienempiä talkoita, mm. päärakennuksen maalaus v. 2017 ja maanomistajan vapaa-ajan asunnon kattotalkoot v. 2018 (seura sai tästä rahaa).

Kiitokset rakennushankkeesta

 • Aureen seurahuone Oy:n tontin eli Pirulan lahjoituksesta (2015), kaikille lahjoituksessa mukana olleille. Vihdoinkin saatiin ne vessat mitä on kyläläiset pyytänyt!!
 • Ollikaisen Hirsirakenne Oy, rakennuspiirustukset/rakennusvalvonta (Tero Ollikainen)
 • Lvi-vastaava ja lvi-piirustukset Martti Jalkanen
 • Tampereen konepajat Oy (Juhani Lehti)
 • Metsä Board Kyro (Jari Matikka)
 • Veljekset Lahdenperä Oy (Hannu ja Heimo)
 • LH- Sähkö Oy (Timo Harju)
 • Parkanon K-Rauta (Miika Vehmasto)
 • ja muut yritykset, jotka ovat olleet mukana

Kiitokset oma väki

 • Jarno Äijälä, ilman tätä miestä koko hanke olisi ollut mahdoton toteuttaa tässä aikataulussa (v. 2018 yksistään 300h talkootyötä). Korvaamaton.
 • Kiitokset ydinryhmälle
 • Kiitokset kaikille talkoissa mukana olleille!
 • Kiitokset Annika ja Elina, että olette jaksaneet!

Kiitos myös hirvipeijaisten järjestelyihin osallistuneille talkoolaisille!

Vietetään mukava ilta yhdessä ruokaillen, kahvitellen, arvonnan ja tanssien merkeissä, vielä kerran kiitos!

Sihteeri Antti Äijälä